Prebivalište i državljanstvo

Dozvola za boravak na osnovu imovine

Svi stranci koji posjeduju određenu vrstu imovine u Crnoj Gori, tačnije apartmane, kuće, apartmanske hotele, hotele ili restorane, mogu podnijeti zahtjev za dozvolu privremenog boravka na osnovu svog vlasništva nad nekretninama.

Dobivanjem privremenog boravka stranci postaju crnogorski porezni rezidenti i mogu imati koristi od nekih od najnižih poreza na dobit i poreza na kapital u Europi.

Privremena dozvola boravka izdaje se na period od godinu dana i obnavlja se jednom godišnje. Nakon 5 uzastopnih godina privremenog boravka stranci imaju mogućnost podnijeti zahtjev za trajno prebivalište.

Zahtjev za dozvolu boravka sastoji se od

  Dokaza o dovoljnim sredstvima za život - 10 eura dnevno (tj. izvod iz banke koji svjedoči o minimalnom iznosu od 3.650 eura na računu)

  Dokaz o obaveznom zdravstvenom osiguranju koje izdaje lokalno osiguravajuće društvo

  Kopija pasoša

  Potvrda o nekažnjavanju, prevedena na crnogorski jezik od strane službenog sudskog prevodioca

  List nepokretnosti

Zahtjev za dozvolu boravka može se podnijeti u bilo koje vrijeme kao osnova i preduslov prebivališta, bez obzira na to kada se nekretnina kupuje (ne mora se podnositi nakon kupovine).

DRŽAVLJANSTVO

Stranci mogu postati državljani Crne Gore na dva načina:

  1. Boravkom do državljanstva

  2. Ulaganjem do državljanstva

Boravkom do državljanstva

Stranci koji borave u Crnoj Gori imaju pravo na stalni boravak nakon 5 neprekinutih dozvola za privremeni boravak. Stalni stanovnici sa više od 5 godina stalnog prebivališta mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Crne Gore.

Ulaganjem do državljanstva

Program crnogorski građanin putem investicije službeno je najavljen 1. oktobra 2018. za strane investitore. Program omogućava strancima da dobiju državljanstvo Crne Gore, po nahođenju Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, putem određenog ulaganja i niza zahtjeva.

Uslov su ulaganja u iznosu od 450.000 € u unaprijed odobreni projekat na jugu ili u središtu Crne Gore plus 100.000 € nepovratnih sredstava za razvoj nerazvijenih područja Crne Gore ili 250.000 € ulaganja u unaprijed odobreni projekt na sjeveru i odgovarajuće naknade za unaprijed odobrenog marketinškog agenta (15.000 € plus 10.000 € za 4 člana porodice).